Профил на купувача – Звездица
Меню Затваряне

Профил на купувача

2019 година2018 година2017 година

Обществена поръчка по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Обявление
Предложение
Заповед комисия
Протокол комисия
Заповед Директор


Предварителни обявления:

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

Предварителни обявления:

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

Предварителни обявления:

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: